Forskning

Forskningen inom akutsjukvård är i uppstart i Sverige i och med att vi har relativt få disputerade akutläkare. Detta vill vi ändra på! SWESEMjr arbetar aktivt för att vidga möjligheten för läkarstudenter och icke legitimerade läkare att forska inom akutsjukvård. Med ovärderligt stöd från forskningsutskottet erbjuder vi förmedling av kontakter på aktiva forskare inom akutsjukvård, kontakta forskningsgruppsledaren om ni är intresserade, de kan också fungera som handledare under exempelvis examensarbetet.

Det finns dessutom möjlighet att presentera sin forskning under SWEETs, med start redan 2017. Det genom att skicka in sitt abstract, på svenska eller engelska, till forskningsutskottet. De väljer sedan ut vilka bidrag som presenteras och som därmed även är med och tävlar om pris för bästa examensarbete. För att läsa mer och skicka in, klicka här!